Profil

image

Velkommen til min hjemmeside – tak fordi du fandt mig.

Doc-Type tilbyder TRANSSKRIBERING af lydfiler, renskrivning efter koncept, korrekturlæsning, fremstilling af Power Point-præsentationer, udarbejdelse af postere, etc.

Doc-Type transskriberer ALT – lige fra videnskabelige artikler oplæg, foredrag, fokusgruppeinterviews, fag- og skønlitterære værker, psykolog-erklæringer, forfatteroptagelser, etc.

Doc-Type  har 10 års erfaring med transskribering, både på dansk og engelsk.

Fuld diskretion betragtes som en selvfølge.

LIDT OM MIG SELV:

Jeg er 47 år, gift, mor til tre børn, og bosat i Vejle.

Jeg er uddannet lægesekretær på Hvidovre Hospital. Efter endt elevtid fik jeg ansættelse i Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling, og var i knap 10 år ansat som forskningssekretær I afdelingens spændende forskningsenhed ledet af prof. Henrik Kehlet. Opgaver som transskribering af forskningsartikler, forsøgsprotokoller, brevkorrespondance, fremstilling af PowerPoint præsentationer etc. blev ”mit speciale”, såvel på dansk som på engelsk. Jeg sætter en ære i at transskribere hurtigt og fejlfrit.

Som “eftermiddagsjob” var jeg i 2 år ansat som sekretær i HNPCC-registret (Hereditær Non-Polypøs Colorectal Cancer), ligeså Hvidovre Hospital, med arbejdsopgaver så som indsamling af slægtsbøger, opsporing af journalmateriale, indtastning af stamtræer, etc.

Det blev til 14 spændende år i Hovedstaden! Til en smuk Skanderborg Festival i 2001 mødte jeg min mand og i 2004 trak vi teltpælene op, og rykkede tilbage til Jylland.

Siden 2006 har jeg arbejdet som kvalitetskoordinator på Vejle Sygehus – en stilling med fokus på patientsikkerhed, implementering af Den Danske Kvalitetsmodel, håndtering af utilsigtede hændelser, etc.

På Hvidovre Hospital var jeg ad hoc sekretær for prof. Jacob Rosenberg, nu Herlev Hospital. Jeg har stadig kontakt til Jacob Rosenberg og har siden 2012 været fast transskribør på hans forsker artikelskrivnings-retreats afviklet i Kusadasi, Tyrkiet, – næste gang maj 2016.

Find Us on Facebook: https://www.facebook.com/Doc-Type-916379331781378/?ref=ts&fref=ts

In Archive